Welkom bij Physique

Geachte cliënt,
Wij willen u graag informeren over de gang van zaken in ons centrum, afdeling Fysiotherapie.

Algemene informatie

Physique is een sportmedisch gezondheidscentrum waarbinnen verschillende vormen van zorg en sport aangeboden worden. Zo hebben wij als reguliere fysiotherapiepraktijk contracten met alle zorgverzekeraars. Physique biedt diverse vormen van therapie aan waaronder algemene fysiotherapie, sportfysiotherapie, fysiotherapie op haptonomische basis, mensendiecktherapie en psychomotorische therapie. Onze therapeuten hebben zich op diverse gebieden gespecialiseerd. Naast therapie kunt u bij ons ook terecht voor beweegprogramma’s,
re-integratie, fitness en groepslessen.

Physique is een multidisciplinair centrum waardoor er vele mogelijkheden zijn voor onze cliënten. Physique heeft een samenwerkingsverband met het Rijnstate ziekenhuis en heeft goede contacten met de huisartsen en andere specialisten in de regio. Wilt u meer informatie over Physique kijk dan op onze website: https://fysiophysique.nl.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 026-3700243 van maandag tot en met vrijdag van 07:45 tot 12:30 en van 13:00 tot 22:00 uur. Op zaterdag zijn we bereikbaar van 08:00 tot 13:00 uur en zondag van 09:00 tot 14:00 uur. Op alle andere tijden kunt u een bericht inspreken. U kunt ook mailen naar info@physique.nl

De intake en vervolgafspraken

Bij binnenkomst meldt u zich bij de receptioniste en kunt in de ontvangstruimte plaatsnemen voor uw afspraak. Voor de vervolgafspraken zal de desbetreffende therapeut u aangeven waar u verwacht wordt. Indien u 5 minuten na de afgesproken tijd nog niet opgehaald bent door uw therapeut, dan kunt u zich melden bij de receptie.
Uw persoonsgegevens worden bij het maken van de afspraak al genoteerd. Uw fysiotherapeut moet echter uw persoonsgegevens nog controleren. Neem bij uw eerste afspraak daarom ook uw legitimatiebewijs mee. Tevens verzoeken wij u de eventuele verwijzing, een grote handdoek, makkelijke kleding en binnenschoenen mee te nemen.
Tijdens de intake wordt er een vraaggesprek gehouden en vindt er zo nodig een lichamelijk onderzoek plaats. Aan de hand van de bevindingen wordt een plan van aanpak gemaakt en met u besproken.

Verantwoordelijkheid voor eigendommen

In de praktijk bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Physique is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van eigendommen. U kunt gebruik maken van de lockers die u bij de kleedruimte kunt vinden.

Afmelden

Afspraken die niet nagekomen kunnen worden, dienen 24 uur voor de afgesproken tijd afgemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de volledige behandelprijs in rekening te brengen.

Verhuizing/wijziging in persoonsgegevens

Wanneer u tijdens een behandelperiode verhuist of er wijzigt iets in uw persoonsgegevens, dan dient u dit door te geven aan de receptioniste of uw behandelend fysiotherapeut. Dit om problemen met de verzekering te voorkomen.

Zorgverzekering

Fysiotherapie wordt niet altijd vergoed. Dit ligt aan de klacht (chronisch of niet chronisch) en of u een aanvullende verzekering heeft. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en of uw behandelingen vergoed worden. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent verzoeken wij u na de behandeling deze contant of per pin te voldoen. Een handige website voor informatie is: www.defysiotherapeut.com. In de ontvangstruimte hangt een lijst met tarieven die worden gehanteerd in de praktijk.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Maakt u gebruik van de fitnesstoestellen, dan dient u deze te bedekken met een handdoek.
Tevens verwachten wij van u als cliënt, dat u uw persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Na de behandeling bestaat de mogelijkheid om te douchen.

Klachten

Mocht u klachten hebben over uw fysiotherapeut en/of personeelsleden, dan kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of de receptioniste. Uw klacht zal conform de klachtenprocedure van onze beroepsgroep KNGF behandeld worden.

Informatievoorziening

We werken nauw samen met de huisarts en/of eventuele andere verwijzers (bijv. specialisten). Zonder uw toestemming mogen we echter geen rapportage sturen. Door op akkoord te klikken in de fysiotherapie afspraken-app geeft u akkoord dat we uw huisarts en/of verwijzer op de hoogte mogen houden. Mocht u dit expliciet niet willen. Dan kunt u bij uw eerste fysiotherapie afspraak ons praktijkreglement op papier tekenen en aanvinken waar u wel of niet mee akkoord bent. U kunt het praktijkreglement als PDF hier downloaden.

Tevens vragen wij u of we uw gegevens mogen gebruiken voor geanonimiseerd onderzoek. Uw gegevens kunnen dan gebruikt worden voor verbetering van de kwaliteit van de praktijk en voor wetenschappelijk onderzoek. Uw persoonlijke gegevens blijven echter geheim. Indien u bezwaar heeft tegen de informatievoorziening, dan kunt u dit aangeven aan uw fysiotherapeut. Uw medische gegevens zullen niet aan andere partijen doorgegeven worden, tenzij u hiervoor zelf akkoord geeft middels een geschreven machtiging.

Door op akkoord te klikken in de fysiotherapie afspraken-app geeft u het volgende aan:

  • Ik heb bovenstaande informatie gelezen
  • Ik ben bekend met de afmeldprocedure
  • Ik ben bekend met de betalingsverplichting vooraf, indien niet of niet voldoende verzekerd
  • Ik ga akkoord met verslaglegging richting de verwijzer en richting huisarts
  • Ik ga akkoord met geanonimiseerde gegevensuitwisseling voor verbetering van de kwaliteit van de praktijk en voor wetenschappelijk onderzoek.

Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent met dit reglement. Indien u nog vragen heeft kunt u bij de receptioniste en bij uw fysiotherapeut terecht.

Chat openen
Vraag of afspraak afzeggen 06-22673530
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?