Bij Fysio Physique is kwaliteit en aandacht voor u erg belangrijk. Om de kwaliteit en kunde van onze therapeuten te waarborgen staan ze dan ook allemaal ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie. Onze osteopaat staat ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO).

Een prettige, voorspoedige en veilige behandeling heeft bij ons de hoogste prioriteit. Mocht u ondanks dit toch klachten hebben over uw therapeut, de behandeling of de praktijk, dan is er een klachtenregeling, zodat u uw klacht kenbaar kunt maken en wij u adequaat kunnen helpen bij deze klacht.

Op Fysio Physique is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht, onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

Fysio Physique hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie en osteopathie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Fysiotherapie

Als u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd dan kunt u ook daarna een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Keurmerk fysiotherapie en vragen om bemiddeling.

Als lid van het het Keurmerk fysiotherapie zijn alle bij ons in de praktijk werkzame fysiotherapeuten aangesloten bij de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie.

Osteopathie

Uw osteopaat moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Uw osteopaat is aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie.

Meer informatie:

Chat openen
Korte vraag? Stel hem hier! 06-22673530
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?