Ik heb een klacht over mijn fysiotherapeut, waar kan ik terecht?

Bij Fysio Physique is kwaliteit en aandacht voor u erg belangrijk. Een prettige, voorspoedige en veilige behandeling heeft bij ons de hoogste prioriteit. Mocht u ondanks dit toch klachten hebben over uw therapeut en/of personeelsleden, de behandeling of de praktijk, dan is er een klachtenregeling, zodat u uw klacht kenbaar kunt maken en wij u adequaat kunnen helpen bij deze klacht.

Op Fysio Physique is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. Uw klacht zal conform de klachtenprocedure van onze beroepsgroep KNGF behandeld worden.

Fysio Physique hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Osteopathie

Uw osteopaat moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Uw osteopaat is aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie.

Meer informatie:

Chat openen
Vraag of afspraak afzeggen 06-22673530
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?