Heeft Fysio Physique een contract met mijn verzekeraar? 

Ja, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland, behalve zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Wij kunnen voor u kijken hoeveel behandelingen uw verzekering vergoed. U ben zelf verantwoordelijk om na te gaan hoeveel behandelingen u nog over heeft.

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Nee, dit is niet meer noodzakelijk. Dankzij Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie(DTF) U kunt rechtstreeks terecht bij Fysio Physique. Wij zullen dan eerst screenen of u goed zit bij de fysiotherapeut. Zo niet, dan sturen wij u terug naar de huisarts voor verder advies en onderzoek. Heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts of specialist neem hem dan mee. Voor chronische aandoeningen is er een verwijzing nodig van de arts of specialist om vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar. En voor behandelingen aan huis is er altijd een verwijsbrief nodig, waarbij staat vermeld dat behandeling “aan huis” dient plaats te vinden.

Hoe lang duurt een behandeling? 

Een normale fysiotherapie behandeling duurt 25 minuten. De eerste afspraak, wanneer de intake wordt gedaan, duurt 50 minuten. Dit is afhankelijk van de complexiteit van uw klacht.

Wat moet ik voor de eerste behandeling meenemen? 

De eerste behandeling bestaat uit een intake en fysiotherapeutisch onderzoek. Hiervoor dien je een rijbewijs of ander geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Een handdoek is prettig, maar niet altijd nodig. Let erop dat u afhankelijk van uw klachten de kleren uit moeten tot aan het ondergoed.

Hoeveel kost een behandeling? 

De behandelingen die binnen uw verzekering vallen, worden direct bij de verzekeraar ingediend, hier merk u niets van. Bent u niet of beperkt verzekerd kijk dan hier voor onze tarieven.

Kan ik een behandeling kosteloos annuleren?

Een afspraak afzeggen kan kosteloos indien u uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak de behandeling afmeldt. Dit kan telefonisch,  of met een email waarin u de dag en tijd vermeldt waarop u een afspraak heeft.

Krijg ik een rekening van Fysio Physique?

Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekering als u verzekerd bent voor fysiotherapie en nog behandelingen over heeft. Als u geen aanvullende verzekering heeft of u bent door uw behandelingen heen, dan ontvangt u van ons een baliefactuur.

Kan ik ook aan huis worden behandeld?

Ja, als u niet in staat bent om zelf te komen en u kunt ook niemand vragen om u te brengen komen wij bij u thuis. Dit doen wij vaak bij mensen met een nieuwe heup of knie, maar ook bij mensen die om wat voor reden dan ook slecht ter been zijn. Let wel op dat u een verwijsbrief heeft, waarop staat dat u “aan huis” behandelt dient te worden.

Staat Fysio Physique ingeschreven in een kwaliteitsregister?

Ja, onze therapeuten staan geregistreerd bij het KRF-NL (kwaliteitsregister fysiotherapeuten). Physique staat daarnaast als praktijk ingeschreven in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Voor meer informatie ga naar de website van het KNGF.

Wat doet Fysio Physique aan mijn persoonlijke veiligheid en privacy?

Alle fysiotherapeuten hebben een BHV en reanimatiediploma en er is een AED aanwezig. Wij houden ons aan de privacy via een privacyreglement die u bij ons kunt opvragen. Deze is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Daarnaast worden behandeldata aangeleverd bij de Landelijke Database Fysiotherapie. Hiervoor dient u vooraf toestemming te geven. Zie de LDF patientenbrief voor meer informatie hierover.

Ik heb een klacht over mijn fysiotherapeut, waar kan ik terecht?

Bij Fysio Physique is kwaliteit en aandacht voor u erg belangrijk. Om de kwaliteit en kunde van onze therapeuten te waarborgen staan ze dan ook allemaal ingeschreven in het BIG-register en in het kwaliteitsregister van het Keurmerk Fysiotherapie.

Een prettige, voorspoedige en veilige behandeling heeft bij ons de hoogste prioriteit. Mocht u ondanks dit toch klachten hebben over uw therapeut, de behandeling of de praktijk, dan is er een klachtenregeling, zodat u uw klacht kenbaar kunt maken en wij u adequaat kunnen helpen bij deze klacht.

Op Fysio Physique is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht, onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden.

Fysio Physique hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Als u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd dan kunt u ook daarna een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Keurmerk fysiotherapie en vragen om bemiddeling.

Als lid van het het Keurmerk fysiotherapie zijn alle bij ons in de praktijk werkzame fysiotherapeuten aangesloten bij de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie.

Zijn jullie ook in de avonden open en in het weekend?

Wij zijn op maandag en woensdag avond open op de locatie Noord en op maandag, dinsdag, donderdag avond op de locatie in Elst.

Hoe zit het met fysiotherapie en eigen risico?

Fysiotherapie valt in het algemeen in de aanvullende verzekering, dit betekend dat er geen eigen risico is. Bij chronische aandoeningen die vallen onder de chronische borst lijst komen vanaf de 21e behandeling bij 18 jaar en ouder kosten voor het eigen risico.

Chat openen
Korte vraag? Stel hem hier! 06-22673530
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?