Heeft Fysio Physique een contract met mijn verzekeraar? 

Ja, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland. Wij kunnen voor u kijken hoeveel behandelingen uw verzekering vergoed. U ben zelf verantwoordelijk om na te gaan hoeveel behandelingen u nog over heeft.

Waar kan ik de Informatiebrief Fysiotherapie terugvinden? 

Tijdens de eerste behandeling heeft u de Informatiebrief Fysiotherapie van ons ontvangen. Wilt u de Informatiebrief Fysiotherapie van uw locatie nogmaals nalezen? De volledige brief vindt u hier 

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Nee, dit is niet meer noodzakelijk. Dankzij Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie(DTF) U kunt rechtstreeks terecht bij Fysio Physique. Wij zullen dan eerst screenen of u goed zit bij de fysiotherapeut. Zo niet, dan sturen wij u terug naar de huisarts voor verder advies en onderzoek. Heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts of specialist neem hem dan mee. Voor chronische aandoeningen is er een verwijzing nodig van de arts of specialist om vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar. En voor behandelingen aan huis is er altijd een verwijsbrief nodig, waarbij staat vermeld dat behandeling “aan huis” dient plaats te vinden.

Hoe lang duurt een behandeling? 

Zowel de intake als een reguliere behandeling fysiotherapie duren 25 minuten.

Wat moet ik voor de eerste behandeling meenemen? 

Uw persoonsgegevens worden bij het maken van de afspraak al genoteerd. Uw fysiotherapeut moet echter uw persoonsgegevens nog controleren. Neem bij uw eerste afspraak daarom uw rijbewijs of een ander geldig legitimatiebewijs mee. Tevens verzoeken wij u de eventuele verwijzing, een grote handdoek, makkelijke kleding en binnenschoenen mee te nemen. Let erop dat u afhankelijk van uw klachten de kleren uit moeten tot aan het ondergoed. 

Wordt fysiotherapie vergoed door mijn zorgverzekering? 

Fysiotherapie wordt niet altijd vergoed. Dit ligt aan de klacht (chronisch of niet chronisch) en of u een aanvullende verzekering heeft. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en of uw behandelingen vergoed worden. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een factuur. Kijk hier voor onze tarieven. 

Kan ik een behandeling kosteloos annuleren?

Een afspraak afzeggen kan kosteloos  Als u binnen 24 uur afmeld of niet aanwezig bent op de afspraak, zijn wij echter genoodzaakt om de volledig behandeling in rekening te brengen. Dus meld u dus altijd minimaal 24 uur van tevoren af. Dit kunt u doen door te bellen naar 026-3700243, door ons te mailen naar fysio@physique.nl of door de voicemail in te spreken. Als er niet op tijd wordt betaald, worden er tevens administratiekosten in rekening gebracht. 

Hoe zit het met fysiotherapie en het eigen risico?

Fysiotherapie valt in het algemeen onder de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen eigen risico is. Chronische aandoeningen die vallen onder de Lijst chronische aandoeningen, worden vanaf de 21e behandeling bij 18 jaar en ouder vergoedt vanuit de basisverzekering. Hierbij zijn er ook kosten voor het eigen risico. 

Kan ik ook aan huis worden behandeld?

Ja, als u niet in staat bent om zelf te komen en u kunt ook niemand vragen om u te brengen komen wij bij u thuis. Dit doen wij vaak bij mensen met een nieuwe heup of knie, maar ook bij mensen die om wat voor reden dan ook slecht ter been zijn. Let wel op dat u een verwijsbrief heeft, waarop staat dat u “aan huis” behandelt dient te worden.

Wat doet Fysio Physique om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen?

Binnen Physique vinden we de kwaliteit van uw behandeling erg belangrijk. Daarom werken wij volgens richtlijnen van de beroepsgroep (KNGF) en zorgen wij voor regelmatige bij –en nascholingen. Alle therapeuten zijn BIG-geregistreerd. Ook staan onze therapeuten geregistreerd bij het KRF-NL (kwaliteitsregister fysiotherapeuten). Physique staat daarnaast als praktijk ingeschreven in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van het  KNGF. 

Ook leren wij van de behandeldata die wordt aangeleverd bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Wilt u meer weten over het LDF, kijk dan op de site van het KNGF of bekijk deLDF-patiëntenbrief. Voor deelname aan het LDF is overigens eerst uw toestemming nodig. 

Twee maal per jaar, of na afronding van het behandeltraject ontvangt u van ons een tevredenheidsenquête (via QDNA). Wij horen graag wat u van de behandeling vond en wat wij kunnen doen om onze diensten nog verder te optimaliseren. 

Wat doet Fysio Physique aan mijn persoonlijke veiligheid en privacy?

Medewerkers van Physique zijn opgeleid tot BHV-er en er is op diverse locaties een AEDaanwezig.  

Wij houden ons aan de privacy via een privacyreglement die u bij ons kunt opvragen. Deze is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).  

Ik heb een klacht over mijn fysiotherapeut, waar kan ik terecht?
Heeft Fysio Physique een contract met mijn verzekeraar? 

Ja, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland. Wij kunnen voor u kijken hoeveel behandelingen uw verzekering vergoed. U ben zelf verantwoordelijk om na te gaan hoeveel behandelingen u nog over heeft.

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Nee, dit is niet meer noodzakelijk. Dankzij Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie(DTF) U kunt rechtstreeks terecht bij Fysio Physique. Wij zullen dan eerst screenen of u goed zit bij de fysiotherapeut. Zo niet, dan sturen wij u terug naar de huisarts voor verder advies en onderzoek. Heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts of specialist neem hem dan mee. Voor chronische aandoeningen is er een verwijzing nodig van de arts of specialist om vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar. En voor behandelingen aan huis is er altijd een verwijsbrief nodig, waarbij staat vermeld dat behandeling “aan huis” dient plaats te vinden.

Hoe lang duurt een behandeling? 

Zowel de intake als een reguliere behandeling fysiotherapie duren 25 minuten.

Wat moet ik voor de eerste behandeling meenemen? 

Uw persoonsgegevens worden bij het maken van de afspraak al genoteerd. Uw fysiotherapeut moet echter uw persoonsgegevens nog controleren. Neem bij uw eerste afspraak daarom uw rijbewijs of een ander geldig legitimatiebewijs mee. Tevens verzoeken wij u de eventuele verwijzing, een grote handdoek, makkelijke kleding en binnenschoenen mee te nemen. Let erop dat u afhankelijk van uw klachten de kleren uit moeten tot aan het ondergoed. 

Wordt fysiotherapie vergoed door mijn zorgverzekering? 

Fysiotherapie wordt niet altijd vergoed. Dit ligt aan de klacht (chronisch of niet chronisch) en of u een aanvullende verzekering heeft. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en of uw behandelingen vergoed worden. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een factuur. Kijk hier voor onze tarieven. 

Kan ik een behandeling kosteloos annuleren?

Een afspraak afzeggen kan kosteloos  Als u binnen 24 uur afmeld of niet aanwezig bent op de afspraak, zijn wij echter genoodzaakt om de volledig behandeling in rekening te brengen. Dus meld u dus altijd minimaal 24 uur van tevoren af. Dit kunt u doen door te bellen naar 026-3700243, door ons te mailen naar fysio@physique.nl of door de voicemail in te spreken. Als er niet op tijd wordt betaald, worden er tevens administratiekosten in rekening gebracht. 

Hoe zit het met fysiotherapie en het eigen risico?

Fysiotherapie valt in het algemeen onder de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen eigen risico is. Chronische aandoeningen die vallen onder de Lijst chronische aandoeningen, worden vanaf de 21e behandeling bij 18 jaar en ouder vergoedt vanuit de basisverzekering. Hierbij zijn er ook kosten voor het eigen risico. 

Kan ik ook aan huis worden behandeld?

Ja, als u niet in staat bent om zelf te komen en u kunt ook niemand vragen om u te brengen komen wij bij u thuis. Dit doen wij vaak bij mensen met een nieuwe heup of knie, maar ook bij mensen die om wat voor reden dan ook slecht ter been zijn. Let wel op dat u een verwijsbrief heeft, waarop staat dat u “aan huis” behandelt dient te worden.

Wat doet Fysio Physique om de kwaliteit van de behandeling te waardborgen?

Binnen Physique vinden we de kwaliteit van uw behandeling erg belangrijk. Daarom werken wij volgens richtlijnen van de beroepsgroep (KNGF) en zorgen wij voor regelmatige bij –en nascholingen. Alle therapeuten zijn BIG-geregistreerd. Ook staan onze therapeuten geregistreerd bij het KRF-NL (kwaliteitsregister fysiotherapeuten). Physique staat daarnaast als praktijk ingeschreven in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Wilt u meer weten, kijk dan op de website van het  KNGF. 

Ook leren wij van de behandeldata die wordt aangeleverd bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Wilt u meer weten over het LDF, kijk dan op de site van het KNGF of bekijk deLDF-patiëntenbrief. Voor deelname aan het LDF is overigens eerst uw toestemming nodig. 

Twee maal per jaar, of na afronding van het behandeltraject ontvangt u van ons een tevredenheidsenquête (via QDNA). Wij horen graag wat u van de behandeling vond en wat wij kunnen doen om onze diensten nog verder te optimaliseren. 

Wat doet Fysio Physique aan mijn persoonlijke veiligheid en privacy?

Medewerkers van Physique zijn opgeleid tot BHV-er en er is op diverse locaties een AEDaanwezig.  

Wij houden ons aan de privacy via een privacyreglement die u bij ons kunt opvragen. Deze is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).  

Ik heb een klacht over mijn fysiotherapeut, waar kan ik terecht?

Bij Fysio Physique is kwaliteit en aandacht voor u erg belangrijk. Een prettige, voorspoedige en veilige behandeling heeft bij ons de hoogste prioriteit. Mocht u ondanks dit toch klachten hebben over uw therapeut en/of personeelsleden, de behandeling of de praktijk, dan is er een klachtenregeling, zodat u uw klacht kenbaar kunt maken en wij u adequaat kunnen helpen bij deze klacht. 

Uw klacht zal conform de klachtenprocedure van onze beroepsgroep KNGF behandeld worden .  

Op Fysio Physique is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht, onder andere voor klachten en geschillen. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. 

Fysio Physique hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren. 

Als u vindt dat het gesprek geen bevredigende oplossing heeft opgeleverd dan kunt u ook daarna een klacht indienen bij de klachtencommissie van het Keurmerk fysiotherapie en vragen om bemiddeling. 

Als lid van het het Keurmerk fysiotherapie zijn alle bij ons in de praktijk werkzame fysiotherapeuten aangesloten bij de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie. 

Zijn jullie ook in de avonden open?

Op diverse locaties kunt u ook in de avonduren terecht voor fysiotherapie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie of uw therapeut.

Hoe zit het met fysiotherapie en eigen risico?

Fysiotherapie valt in het algemeen onder de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen eigen risico is. Chronische aandoeningen die vallen onder de Lijst chronische aandoeningen, worden vanaf de 21e behandeling bij 18 jaar en ouder vergoedt vanuit de basisverzekering. Hierbij zijn er ook kosten voor het eigen risico. 

Zijn jullie ook in de avonden open?

Op diverse locaties kunt u ook in de avonduren terecht voor fysiotherapie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie of uw therapeut.

Hoe zit het met fysiotherapie en eigen risico?

Fysiotherapie valt in het algemeen onder de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen eigen risico is. Chronische aandoeningen die vallen onder de Lijst chronische aandoeningen, worden vanaf de 21e behandeling bij 18 jaar en ouder vergoedt vanuit de basisverzekering. Hierbij zijn er ook kosten voor het eigen risico. 

Chat openen
Korte vraag? Stel hem hier! 06-22673530
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?