Waar kan ik de Informatiebrief Fysiotherapie terugvinden? 

Tijdens de eerste behandeling heeft u de Informatiebrief Fysiotherapie van ons ontvangen. Wilt u de Informatiebrief Fysiotherapie van uw locatie nogmaals nalezen? De volledige brief vindt u hier.

Welke behandelingen en specialisaties heeft Fysio Physique?

Physique biedt een groot aantal soorten behandelingen en specialisaties aan. Deze kunnen echter per locatie verschillen, vraag daarom goed na wat er op de door u gekozen locatie mogelijk is. Uiteraard kunt u ook (tijdelijk) op een andere locatie behandeld worden.

Heeft Fysio Physique een contract met mijn verzekeraar? 

Ja, wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars van Nederland. Wij kunnen voor u kijken hoeveel behandelingen uw verzekering vergoed. U ben zelf verantwoordelijk om na te gaan hoeveel behandelingen u nog over heeft.

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Nee, dit is niet meer noodzakelijk. Dankzij Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie(DTF) U kunt rechtstreeks terecht bij Fysio Physique. Wij zullen dan eerst screenen of u goed zit bij de fysiotherapeut. Zo niet, dan sturen wij u terug naar de huisarts voor verder advies en onderzoek. Heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts of specialist neem hem dan mee. Voor chronische aandoeningen is er een verwijzing nodig van de arts of specialist om vergoeding te krijgen van de zorgverzekeraar. En voor behandelingen aan huis is er altijd een verwijsbrief nodig, waarbij staat vermeld dat behandeling “aan huis” dient plaats te vinden.

Hoe maak ik een afspraak bij Fysio Physique?

Een afspraak maken met een van onze therapeuten kunt u nu ook zelf, namelijk in ons online patiëntenportaal! Bent u al onder behandeling bij een van onze therapeuten? Dan kunt u hier inloggen met uw persoonlijke inloggegevens. U kunt dan zelf een afspraak inplannen bij uw therapeut. Een afspraak maken via de receptie of telefonisch is ook mogelijk.

Heeft u een nieuwe klacht en wilt u een intake inplannen? Klik dan op ‘inschrijven’ en vul uw gegevens in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, contact met u op voor een afspraak. U kunt ook bellen naar 026-3700243.

Hoe lang duurt een behandeling? 

Zowel de intake als een reguliere behandeling fysiotherapie duren 25 minuten.

Waar moet ik me melden bij binnenkomst?

Op de Informatiebrief Fysiotherapie van de door u gekozen locatie vindt u waar u zich kan melden.

Wat moet ik voor de eerste behandeling meenemen? 

Uw persoonsgegevens worden bij het maken van de afspraak al genoteerd. Uw fysiotherapeut moet echter uw persoonsgegevens nog controleren. Neem bij uw eerste afspraak daarom uw rijbewijs of een ander geldig legitimatiebewijs mee. Tevens verzoeken wij u de eventuele verwijzing, een grote handdoek, makkelijke kleding en binnenschoenen mee te nemen. Let erop dat u afhankelijk van uw klachten de kleren uit moeten tot aan het ondergoed.

Wordt fysiotherapie vergoed door mijn zorgverzekering? 

Fysiotherapie wordt niet altijd vergoed. Dit ligt aan de klacht (chronisch of niet chronisch) en of u een aanvullende verzekering heeft. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en of uw behandelingen vergoed worden. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een factuur. Kijk hier voor onze tarieven. 

Hoe ziet een fysiotherapeutisch traject er uit?

Via de receptie of via de website plant u een afspraak in. Daarna ontvangt u van ons een afspraakbevestiging en een link naar het online intakeformulier (mailservice@intramed.nl).  Als u het prettig vind kunt u deze alvast invullen. Tijdens de eerste afspraak met uw fysiotherapeut wordt er een vraaggesprek gehouden en vindt er zo nodig een lichamelijk onderzoek plaats. Daarbij worden er één of meerdere metingen gedaan of vragen wij om een vragenlijst over uw lichamelijke klachten in te vullen. Op deze manier krijgen wij een nog beter beeld van uw gezondheid. Aan de hand van de bevindingen wordt er een plan van aanpak (het behandelplan) gemaakt en met u besproken.

Tijdens het verdere behandeltraject zullen er regelmatig evaluaties worden ingepland, waarbij de metingen worden herhaald. Op deze manier monitoren wij uw voortgang. Tijdens de laatste behandeling vindt er een eindevaluatie plaats.

Wat kan ik met MijnZorgApp?

Via MijnZorgApp kunt u gemakkelijk uw afspraken inzien. Ook kan uw fysiotherapeut huiswerkoefeningen via de app sturen. Bij het inplannen van uw eerste afspraak heeft u hier een mail over ontvangen. Ook is er een sms verstuurd naar uw mobiele telefoon.

Wordt fysiotherapie vergoed door mijn zorgverzekering?

Fysiotherapie wordt niet altijd vergoed. Dit ligt aan de klacht (chronisch of niet chronisch) en of u een aanvullende verzekering heeft. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren hoe u verzekerd bent en of uw behandelingen vergoed worden. Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent ontvangt u een factuur. Kijk hier voor onze tarieven.

Hoe zit het met fysiotherapie en het eigen risico?

Fysiotherapie valt in het algemeen onder de aanvullende verzekering, dit betekent dat er geen eigen risico is. Chronische aandoeningen die vallen onder de Lijst chronische aandoeningen, worden vanaf de 21e behandeling bij 18 jaar en ouder vergoedt vanuit de basisverzekering. Hierbij zijn er ook kosten voor het eigen risico.

Kan ik een behandeling kosteloos annuleren?

Een afspraak afzeggen kan kosteloos  Als u binnen 24 uur afmeld of niet aanwezig bent op de afspraak, zijn wij echter genoodzaakt om de volledig behandeling in rekening te brengen. Dus meld u dus altijd minimaal 24 uur van tevoren af. Dit kunt u doen door te bellen naar 026-3700243, door ons te mailen naar fysio@physique.nl of door de voicemail in te spreken. Als er niet op tijd wordt betaald, worden er tevens administratiekosten in rekening gebracht.

 Kan ik ook aan huis worden behandeld?

Ja, als u niet in staat bent om zelf te komen en u kunt ook niemand vragen om u te brengen komen wij bij u thuis. Dit doen wij vaak bij mensen met een nieuwe heup of knie, maar ook bij mensen die om wat voor reden dan ook slecht ter been zijn. Let wel op dat u een verwijsbrief heeft, waarop staat dat u “aan huis” behandelt dient te worden.

Is Fysio Physique ook open in de avonduren en in het weekend?

Op diverse locaties kunt u ook in de avonduren en in het weekend terecht voor fysiotherapie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie of uw therapeut.

Toegankelijkheid mindervaliden

Alle locaties zijn rolstoeltoegankelijk. Neem voor specifieke vragen contact op met de betreffende locatie. Op meerdere locaties is er een minder validen parkeerplaats.

Wat doet Fysio Physique om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen?

Binnen Physique vinden we de kwaliteit van uw behandeling erg belangrijk. Daarom werken wij volgens de wettelijke kaders en volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging van fysiotherapeuten in Nederland, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle therapeuten zijn BIG-geregistreerd. Daarnaast staan alle therapeuten geregistreerd bij het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten, het KRF-NL en staat Physique als praktijk ingeschreven in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Wilt u meer weten over de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg, kijk dan op de website van het KNGF.

Onze fysiotherapeuten leren niet alleen door bij- en nascholingen en intervisies, maar wij leren ook van data. Bijvoorbeeld van de behandeldata die wordt aangeleverd bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Wilt u meer weten over het LDF, kijk dan op de site van het KNGF of bekijk de LDF-patiëntenbrief. Voor deelname aan het LDF is overigens eerst uw toestemming nodig.

Uw ervaringen binnen Fysio Physique zijn voor ons belangrijk! Een tevredenheidsenquête maakt daarom deel uit van onze kwaliteitscyclus. U ontvangt zodoende na afronding van uw behandeltraject van ons een tevredenheidenquête (via QDNA). Bent u bij ons wat langer onder behandeling, dan ontvangt u deze enquête twee maal per jaar. Wij horen graag wat u van de behandeling vond en wat wij kunnen doen om onze diensten nog verder te optimaliseren.

Wat doet Fysio Physique aan mijn persoonlijke veiligheid en privacy?

Medewerkers van Physique zijn opgeleid tot BHV-er en er is op diverse locaties een AED  aanwezig.

Wij houden ons aan de privacy via een privacyreglement die u bij ons kunt opvragen. Deze is opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik heb een klacht over mijn fysiotherapeut, waar kan ik terecht?

Bij Fysio Physique is kwaliteit en aandacht voor u erg belangrijk. Een prettige, voorspoedige en veilige behandeling heeft bij ons de hoogste prioriteit. Mocht u ondanks dit toch klachten hebben over uw therapeut en/of personeelsleden, de behandeling of de praktijk, dan is er een klachtenregeling, zodat u uw klacht kenbaar kunt maken en wij u adequaat kunnen helpen bij deze klacht.

Op Fysio Physique is de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht. Deze wet regelt hoe klachten over zorgaanbieders ingediend kunnen worden en hoe opvolging moet worden gegeven aan de klacht. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. Uw klacht zal conform de klachtenprocedure van onze beroepsgroep KNGF behandeld worden.

Fysio Physique hanteert ten alle tijden eerst een interne klachtenregeling. Wij vinden een gesprek, belangrijk en willen hier graag onze aandacht hieraan besteden. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen en zodoende de kwaliteit van de fysiotherapie voor u en andere cliënten te kunnen verbeteren.

Wat zijn handige websites?

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland. www.kngf.nl

Algemene informatie over fysiotherapie voor cliënten. https://defysiotherapeut.com/

Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid, gemaakt door artsen. Thuisarts.nl

Chat openen
Vraag of afspraak afzeggen 06-22673530
Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?