Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed door zorgverzekering Arnhem GLI

Leefstijlcoaching (GLI) vergoed door zorgverzekeraar bij Physique

Physique Preventiecentrum is sinds kort gecontracteerd voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie bij de belangrijkste zorgverzekeraars. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is per 1 januari 2019 opgenomen in de basiszorgverzekering. Verzekeraars Menzis, Zilveren Kruis, DFZ, Z&Z en CZ vergoeden dit traject grotendeels vanuit de basiszorgverzekering (Zvw)*.

Het is inmiddels algemeen bekend dat overgewicht voor gezondheidsproblemen kan zorgen. De gecombineerde leefstijl Interventie (GLI) richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de levensstijl. Hieronder leest u alles over de gecombineerde leefstijl Interventie.

Wat is Gecombineerde leefstijl Interventie?

De GLI richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de leefstijl. De interventie gaat over het gedrag rond voeding, bewegen en ontspanning. Het doel is onder andere om af te vallen en een betere kwaliteit van leven. De opbouw bestaat uit een intake gevolgd door coaching in individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.

Een intensief tweejarig traject

Per jaar heeft u als deelnemer van de GLI recht op:

 • 7x 30 minuten bij de leefstijlcoach;
 • 1x 60 min intake en 2x 60 min bij de fysiotherapeut;
 • 1x 60 min intake en 3x 60 min bij de diëtiste.
 • Het leefstijl- en beweegprogramma start bij de leefstijlcoach, hiervoor werken wij samen met erkende leefstijlcoaches van Sportbedrijf Arnhem en per april zullen we ook bij Physique 2 erkende leefstijlcoaches hebben. Scout en Yvonne. Zij gaan samen met de deelnemer werken aan gedragsverandering en laat de regie in handen van de deelnemer zelf door middel van Motivational Interviewing. In samenspraak met de deelnemer worden er beslissingen genomen, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd. Voor het sporten vindt er een intake bij een fysiotherapeut plaats, welke een certificaat heeft voor de Beweegkuur. Daarnaast wordt de deelnemer voor voeding begeleidt door de diëtist. De intake bij de fysiotherapeut en diëtist zijn individueel, de afspraken daarna zijn in groepsverband. Na de intakes gaat de deelnemer de eerste twee weken met de fysiotherapeut in groepsverband sporten, de aansluitende twee weken kan er gratis gebruik gemaakt worden van alle sportfaciliteiten binnen Physique. Zo leert de deelnemer verschillende manieren van bewegen en wordt er met de leefstijlcoach gekeken naar de doorstroom binnen het reguliere beweegaanbod in Arnhem. Het sportabonnement (het component bewegen) wordt niet vergoed in dit programma, deze kosten zijn voor de deelnemer zelf. 

  Wanneer komt u in aanmerking?

  Om in aanmerking te komen voor de GLI dient u 18 jaar of ouder te zijn en aan een van de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een Body Mass Index (BMI) boven de 25 en een vergrote kans op chronische ziektes
 • Een BMI boven de 30 – Sterk verhoogd Gewichtsgerelateerd Gezondheid Risico (GGR)
 • Wanneer heeft u recht op vergoeding?

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de GLI heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend medisch specialist. Alleen dan kan een intake plaats vinden.

  Aanmelden voor de GLI

  Meld je hieronder aan voor meer informatie of deelname aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

  Aanmelden Gecombineerde Leefstijl Interventie
  Voornaam
  Achternaam
  Sending

  * Het percentage van de GLI wat vergoedt wordt kan per zorgverzekeraar verschillen. Physique heeft op dit moment een overeenkomst met Menzis, Z&Z, VGZ, waarbij een deel wordt vergoed, maar niet volledig / 100%.

  Vorig bericht
  Diabetesfit start weer in april in Arnhem en Elst
  Volgend bericht
  Nieuw! Artroseprogramma 12x vergoed door zorgverzekering
  Chat openen
  Vraag of afspraak afzeggen 06-22673530
  Hoi! Waarmee kunnen we je helpen?